Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2007 - 2008 Θέματα Δ΄ Εσπερινών Λυκείων

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2007 - 2008 (Δ΄ Εσπερινών Λυκείων)

Οι απαντήσεις των θεμάτων που δεν υπογράφονται από τους Καθηγητές του Φροντιστηρίου "ΕΠΙΛΟΓΗ", δημοσιεύονται με επιφύλαξη μιας και δεν έχουν δοθεί από τους Καθηγητές του Φροντιστηρίου μας. Παρακαλούμε να ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και πληρότητα. Ουδεμία ευθύνη έχουμε για παραλείψεις ή λάθη που μπορεί να έχουν.

Ημερομηνία
Μάθημα
Δευτέρα 19 - 5 - 08 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής παιδείας
Τετάρτη 21 - 5 - 08
Φυσική Γενικής παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γενικής παιδείας
Βιολογία Γενικής παιδείας
Ιστορία Γενικής παιδείας
Παρασκευή 23 - 5 - 08
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 26- 5 - 08 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 28 - 5 - 08 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 30 - 5 - 08 Ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 2 - 6 - 08 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors