Κεντρική σελίδαKεντρική Επαγγέλματα Μ.Μ.Ε Το επάγγελμα του Tηλεπαρουσιαστή

Το επάγγελμα του Tηλεπαρουσιαστή

Ορισμός: Είναι το άτομο που ανακοινώνει το ημερήσιο πρόγραμμα και παρουσιάζει τις εκπομπές γενικού ενδιαφέροντος σε ένα τηλεοπτικό σταθμό.

Περιγραφή: Ο τηλεπαρουσιαστής ενημερώνει τους τηλεθεατές σχετικά με το πρόγραμμα ενός τηλεοπτικού καναλιού. Πολύ συχνά ο τηλεπαρουσιαστής εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων ή τους σύντομους τίτλους των ειδήσεων.
Αναλυτικότερα, το έργο του τηλεπαρουσιαστή περιλαμβάνει την προετοιμασία και μελέτη του κειμένου που θα εκφωνήσει, την ανακοίνωση του τηλεοπτικού προγράμματος, την εκφώνηση σύντομου δελτίου ειδήσεων, την ανάγνωση των σύντομων τίτλων ειδήσεων, την ανακοίνωση έκτακτων γεγονότων, ή τέλος, την παρουσίαση εκπομπών γενικού ενδιαφέροντος - ποικίλης ύλης (μουσικές, κοσμικές, tv-shows κλπ.).
Ο βασικός μηχανολογικός - ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο τηλεπαρουσιαστής είναι το μικρόφωνο και τα ακουστικά.

Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Επιθυμητή βέβαια είναι η κατάρτιση σε κάποια ιδιωτική σχολή πρακτικής μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή κάποια σχολή ορθοφωνίας. Πολύ συχνά ο τηλεπαρουσιαστής είναι παράλληλα και δημοσιογράφος, οπότε κατέχει και την ανάλογη εκπαίδευση.

Σπουδαιότητα: Απαραίτητο προσόν για το επάγγελμα θεωρείται η καλή ποιότητα φωνής, καθώς και η καλή εμφάνιση. Επίσης, ο τηλεπαρουσιαστής χρειάζεται να είναι άτομο ήρεμο, υπομονετικό, να έχει ικανότητα μεγάλης συγκέντρωσης και προσοχής στο έργο του έτσι ώστε τη στιγμή που βρίσκεται στον αέρα να εκφράζεται ορθά, με σταθερή φωνή και να μη νοιώθει νευρικότητα. Η άνεση στη σωματική κίνηση σε συνδυασμό με τη φωτογένεια, θεωρούνται επίσης θετικά χαρακτηριστικά για την άσκηση του επαγγέλματος, κυρίως για την παρουσίαση εκπομπών ποικίλης ύλης � ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Η σοβαρότητα, η ορθοφωνία και η ευχέρεια λόγου είναι απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τον τηλεπαρουσιαστή ειδήσεων.
Τέλος, ο επαγγελματίας είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα και πνεύμα συνεργασίας, καθώς η εργασία του εκτελείται σε στενή συνεργασία με την ομάδα του τηλεοπτικού συνεργείου.

Μέλλον: Οι προοπτικές απασχόλησης δεν φαίνονται ιδιαίτερα θετικές κυρίως εξαιτίας της πληθώρας των ατόμων που θέλουν να εργαστούν ως τηλεπαρουσιαστές.
Οι αποδοχές του τηλεπαρουσιαστή κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο τηλεπαρουσιαστής μπορεί να εργαστεί σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του τηλεπαρουσιαστή πραγματοποιείται συνήθως μέσα στο χώρο του τηλεοπτικού studio κάτω από καλές συνθήκες περιβάλλοντος. Ο τηλεπαρουσιαστής εργάζεται ομαδικά σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της εκπομπής που παρουσιάζει, τηλεσκηνοθέτες, μακιγιέρ, τεχνικούς κ.ά. Το ωράριο εργασίας του καθορίζεται από το είδος της εργασίας που αναλαμβάνει κάθε φορά να παρουσιάσει και τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον τηλεοπτικό σταθμό. Εκτός από την ώρα της παρουσίασης του προγράμματος, ο τηλεπαρουσιαστής χρειάζεται να ασχολείται αρκετές ώρες πριν με την προετοιμασία της εκπομπής του. Χρειάζεται να μελετά τα κείμενά του, ή να κάνει αρκετές τεχνικές δοκιμές για την καλύτερη παρουσίαση του θέματός του.

Γενικά σχόλια: Το επάγγελμα του τηλεπαρουσιαστή απαιτεί ετοιμότητα, καλή προετοιμασία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.
Ο τηλεπαρουσιαστής χρειάζεται να διαθέτει ευχέρεια λόγου, καλή ποιότητα φωνής, προσεγμένη εμφάνιση, ήρεμο χαρακτήρα και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και ετοιμότητα δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να συμβούν εκτάκτως την ώρα παρουσίασης του προγράμματός του.
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors