Κεντρική σελίδαKεντρική Επαγγέλματα Μεταφορών & Ναυτιλίας Το επάγγελμα του Mηχανικού αεροσκαφών

Το επάγγελμα του Mηχανικού αεροσκαφών

Ορισμός: Ο μηχανικός αεροσκαφών ασχολείται με τον τακτικό έλεγχο, την επιδιόρθωση και τη συντήρηση των αεροσκαφών.

Περιγραφή: Οι κυριότερες δραστηριότητες του μηχανικού αεροσκαφών είναι η επιθεώρηση - συντήρηση του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου και η περιοδική επιθεώρηση του αεροσκάφους στο υπόστεγο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας. Ο μηχανικός αεροσκαφών συνεργάζεται με το μηχανικό που είναι υπεύθυνος για τα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους (avionics), συμμετέχει στο συνεργείο κινητήρων - παρελκομένων, όπου ελέγχει περιοδικά (time control) τους κινητήρες - υπομονάδες συστημάτων του αεροσκάφους. Ο έλεγχος γίνεται πριν συμπληρωθεί συγκεκριμένος αριθμός ωρών πτήσης. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιθεώρησης ή επισκευής υπογράφει ο μηχανικός αεροσκαφών σε συγκεκριμένα έντυπα για την καταλληλότητα του αεροσκάφους .
Τα υλικά μέσα τα οποία έχει στην διάθεσή του είναι ο εργαλειοφόρος, οι πλατφόρμες ανύψωσης, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία διάγνωσης βλαβών και επιθεώρησης. Στα αεροσκάφη νέας τεχνολογίας είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Προϋποθέσεις άσκησης:
Χαρακτηριστικά:
Νομοθετική κατοχύρωση:

Εκπαίδευση: Ο μηχανικός αεροσκαφών μπορεί να αποκτήσει βασική κατάρτιση σε Ι.Ε.Κ. και σχολές του εξωτερικού. Στη συνέχεια πρέπει να προσληφθεί από κάποια αεροπορική εταιρεία για εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών. Η πρόσληψη στην Ολυμπιακή Αεροπορία γίνεται μέσω Α.Σ.Ε.Π. Μετά την εκπαίδευσή του σε συγκεκριμένη εταιρεία, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ( Υ.Π.Α. ). Αν ο υποψήφιος πετύχει, του χορηγείται πτυχίο μηχανικού και του δίνεται το δικαίωμα να υπογράφει εργασίες σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών.
Για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχής εκπαίδευση του μηχανικού αεροσκαφών.

Σπουδαιότητα: Για να γίνει κανείς μηχανικός αεροσκαφών, πρέπει να έχει μεγάλο αίσθημα ευθύνης για τη δουλειά του, εργατικότητα και προσοχή. Χρειάζεται να έχει ειδικές γνώσεις για τις μηχανές των αεροσκαφών, επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων, ακρίβεια και συνέπεια στη δουλειά του.

Μέλλον: Οι θέσεις εργασίας είναι σχετικά περιορισμένες σήμερα και υπάρχουν αρκετά άτομα που τις διεκδικούν. Προβλέπεται όμως να αυξηθούν, με το άνοιγμα της αγοράς στις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες και την ενεργή δραστηριοποίησή τους μέσα στο χώρο. Οι απολαβές τους κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι μηχανικοί αεροσκαφών μπορούν να εργαστούν σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες του κόσμου, καθώς και σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν αεροπορικά μέσα, όπως η Unicef, οι εταιρείες ταχυμεταφορών, αλλά και ως μηχανικοί ιδιωτικών αεροσκαφών .

Επαγγελματικές συνθήκες: Το επάγγελμα χαρακτηρίζεται από μεγάλη υπευθυνότητα, δυσκολία και πολυπλοκότητα. Επειδή ο μηχανικός υπογράφει για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών σύμφωνα με το βιβλίο συντηρήσεως του αεροσκάφους, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την καλή λειτουργία των συστημάτων του αεροσκάφους. Η εργασία του είναι χειρωνακτική και απαιτεί ορθοστασία καθώς εργάζεται διαρκώς στο αεροσκάφος. Το ωράριο εργασίας του είναι ασταθές. Οι μετακινήσεις είναι απαραίτητες. Πολλές φορές ο μηχανικός πρέπει να μεταβαίνει στον τόπο όπου βρίσκεται το προς επισκευή αεροσκάφος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Εργάζεται ατομικά, αλλά και σε συνεργασία καθώς συνεργάζεται με μηχανουργούς, λειαντές, ελασματουργούς.
Η χρησιμοποίηση υδραυλικών υγρών, καυσίμων και άλλων τοξικών κάνει το επάγγελμα ανθυγιεινό. Επίσης, ο μεγάλος θόρυβος που προκαλείται κατά την δοκιμασία και έλεγχο των κινητήρων, είναι πιθανό να βλάψει την ακοή, γι' αυτό ο μηχανικός αεροσκαφών είναι υποχρεωμένος να εργάζεται φορώντας στα αυτιά του ωτοασπίδες.
Ο μηχανικός είναι δυνατόν να εργάζεται είτε σε ανοικτό χώρο όπως είναι η πίστα του αεροδρομίου, είτε σε κλειστό όπως είναι τα υπόστεγα αεροσκαφών. Στις πίστες των αεροδρομίων επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κρύο, άνεμος, ζέστη και υπάρχει αρκετός θόρυβος, υγρασία και καυσαέρια. Τα υπόστεγα αεροσκαφών είναι μεγάλοι στεγασμένοι χώροι, αλλά το περιβάλλον εργασίας είναι ανθυγιεινό.

Επαγγελματικές οργανώσεις:

Γενικά σχόλια: Το επάγγελμα του μηχανικού αεροσκαφών είναι πολύ ενδιαφέρον και προσελκύει τα άτομα που τους αρέσει να βρίσκονται σε επαφή με τη σύγχρονη υψηλή τεχνολογία.
Ο μηχανικός φέρει μεγάλη ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του αεροσκάφους. Γι' αυτό, οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός, υπεύθυνος και συνεπής για να αποκλείσει οποιαδήποτε περίπτωση λάθους ή αμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Visitors:
Site Meter
Hits:
Online Visitors