Κεντρική σελίδαKεντρική σελίδα Ενημέρωση Αντιστοιχίες τμημάτων για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού

Αντιστοιχίες τμημάτων για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού

Η συγκεκριμένη απόφαση για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο τις μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 874 τ.Β /10-7-2006 και αφορά στις αντιστοιχίες ΑΕΙ. Οι αντιστοιχίες ΤΕΙ δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 998 τ.Β /26-7-2006.

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

1. Διαπιστώνουμε ότι αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα πανεπιστημιακά τμήματα όπως αυτά αναφέρονται ομαδοποιημένα στο άρθρο 2 και μη αντίστοιχα τα τμήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
2. Η κατά το άρθρο 2 αντιστοιχία των τμημάτων ισχύει μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού, οι οποίοι έχουν εισαχθεί ή εισάγονται κατά περίπτωση σε πανεπιστημιακό τμήμα ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο (και όχι από τα ΤΕΕ ή την κατηγορία 10%), και μόνο για τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις. Τα τμήματα που θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους και εδρεύουν στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν υπάγονται στις διατάξεις για μετεγγραφή φοιτητών.

Άρθρο 2 Αντίστοιχα τμήματα

Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:

 1. «Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 2. «Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση ιστορίας).
 3. «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 4. «Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
 5. «Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ψυχολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 6. «Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 7. «Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 8. «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 9. «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μόνον για την κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
 10. «Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 11. «Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 12. «Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 13. «Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, «Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 14. «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 15. «Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 16. «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 17. «Νομικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 18. «Κοινωνιολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 19. «Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Διοίκησης» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 20. «Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 21. «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 22. «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» του ΠανεπιστημίουΣτερεάς Ελλάδος.
 23. «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 24. «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 25. «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών»
  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 26. «Χημείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 27. «Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 28. «Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 29. «Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 30. «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.
 31. «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.
 32. «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 33. «Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 34. «Χημικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
 35. «Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 36. «Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 37. «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 38. «Πολιτικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 39. «Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 40. «Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 41. «Θεατρικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 42. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 43. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φυτικής Παραγωγής», «Ζωϊκής Παραγωγής», «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» (πρώην «Γεωπονίας, Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος») του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
 44. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση «Αγροτικής Οικονομίας» της σχολής) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 45. «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
 46. «Γεωγραφίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
 47. «Ιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 48. «Οδοντιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 49. «Νοσηλευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 50. «Φαρμακευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
 51. «Κτηνιατρικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 52. «Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 53. «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 54. Επίσης, η ολομέλεια του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έκρινε ότι τα τμήματα «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης θεωρούνται μεταξύ τους αντίστοιχα. Για τα «Προγράμματα» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν περιληφθεί στο Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής υποψηφίων το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους τα εξής:
 55. «Ιερατικών Σπουδών» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης.
 56. «Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
 57. «Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής » των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτη
 58. Για το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου τα εξής τμήματα:
  «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.
 59. Για το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα εξής τμήματα:
  «Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 60. Η ολομέλεια του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αποσαφηνίζοντας την απόφαση που είχε ληφθεί στην 6η συνεδρίαση του ομόφωνα έκρινε ότι τα τμήματα «Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης θεωρούνται μεταξύ τους αντίστοιχα.
Άρθρο 3 Μη αντίστοιχα τμήματα

Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω πανεπιστημιακά τμήματα:

1. «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
3. «Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
5. «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
6. «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
7. «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
8. «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. «Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
12. «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. «Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
15. «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
16. «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
17. «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
18. «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
19. «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
20. «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Πολικών Επιστημών.
21. «Διοίκησης Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
22. «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
23. «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
24. «Πλαστικών Επιστημών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
25. «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πρώην «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»).
26. «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
27. «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
28. «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
29. «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
30. «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.
31. «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
32. «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
33. «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
34. «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
35. «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
36. «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
37. «Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
38. «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
39. «Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
40. «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
41. «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
42. «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
43. «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
44. «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
45. «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
46. «Βαλκανικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.Αντιστοιχίες ΑΕΙ

Αντιστοιχίες ΑΕΙ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΙΑ
2
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΙΑ
3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΜΙΑ
4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΜΙΑ
5
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ

3

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

4

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

1.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)

5

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜHΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜHΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

2

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

1.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)

3

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΑΜΙΑ

4

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ

5

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ

6

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑρισας

7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 2.ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

8

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

9

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α' + Β'

1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

10

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ

11

ΟΠΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΙΑ

12

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ

13

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

3

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

ΚΑΜΙΑ

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

5

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΑΜΙΑ

7

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦ. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)


ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ

2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1 .ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

3

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΜΙΑ

2

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 2.ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

4

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.Ε.Π.Δ.Ο. ΙΟΝΙΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
2.Ε.Π.Δ.Ο. ΜεσολογγΙου
3.Ε.Π.Δ.Ο. ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

2

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΜΙΑ

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1.ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦ. &ΤΗΛ/ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 3.ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 5.ΠΛΗΡΟΦ. &ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 6.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ

2

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

3

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ)

2

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

3

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 .ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

1

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ) 2.ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΜΙΑ

2

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

1.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

2

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

3

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ 3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘ/ΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

2

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

1.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)

3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

4

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 3.ΤΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

2

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

1.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

3

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1.ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

4

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

5

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α' + Β' ΑΘΗΝΑΣ 2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

6

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΜΙΑ

2

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 3.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

3

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1 .ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

3

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

5

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1.ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2.ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)


ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

1

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ

2

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1

ΕΦ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.ε.π.δ.ο. ΜεσολογγΙου 2.ε.π.δ.ο. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (γρεβενα) 3.ε.π.δ.ο. πατρασ (αμαλιαδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ


ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΜΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΜΙΑ

4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 2.ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4.ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 6.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ

1

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Καρπενήσι) 2.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(καρδιτσα)

2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)


ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΜΙΑ

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

3

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

2

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

1.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Μεσολογγίου 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Κρήτης

3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 4.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 6.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)


ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)

2

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)

3

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝ.ΟΡΓ.Κ ΕΚΜ.)

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ α' ΑΘΗΝΑΣ 2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ β' ΑΘΗΝΑΣ 3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ιωαννινα) 6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

3

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

4

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

2

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

1.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Μεσολογγίου 2.ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ καλαμάτας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

1.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

1

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

2

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)


ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωαννινα) 5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ α' + β' ΑΘΗΝΑΣ 6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

2

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 5.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 6.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ

1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ
4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
2.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)


ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΜΙΑ

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ

3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1 .ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

4

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) 3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ

2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α' + Β' ΑΘΗΝΑΣ 2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

2

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 3.ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

3

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 3.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 4.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

3

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 3.ΒΙΟΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.ΤΗΛ/ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) 5.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 6.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 2.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ)

2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΚΑΜΙΑ

3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ


ΤΕΙ Μεσολογγίου

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

2

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΜΙΑ

3

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.Ε.Π.Δ.Ο. ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 2.Ε.Π.Δ.Ο. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) 3.Ε.Π.Δ.Ο. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ

1.ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ) 2.ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

2

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

3

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

1. ΘΕΡ.ΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2. ΘΕΡ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
1
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

1.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
2.ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
3.ΒΙΟΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
4.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

6.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ

2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ

3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

4

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 .ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

2

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ 3.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 4.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 5.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 6.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 7.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

1.ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

4

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

1

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.ε.π.δ.Ο. ΜεσολογγΙου 2.ε.π.δ.ο. ιονιων νησων (λευκαδα) 3.ε.π.δ.ο. δυτ. μακεδονιας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΑΜΙΑ


ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ

2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1 .ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ηπειρου (πρεβεζα) 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ κρητης

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ

5

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΜΙΑ

6

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

7

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ
1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ 5.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 6.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ


ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΜΙΑ
2
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 2.ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3.ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 4.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 6.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

4

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ, 4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, 6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ


ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ, 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΤΡΑΣ, 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ), 5.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ, 6.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 7.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ), 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΣΕΡΡΩΝ, 9.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΡΗΤΗΣ
2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ θεσσαλονΙκης 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 8.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 4.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
2
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 3.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 7.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
3
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΜΙΑ
από 23/11/2001
Visitors:
Hit Counter
Online Visitors